Huisartsenpost West-Friesland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Welke gegevens heb ik nodig?

De triage-assistent die de telefoon aanneemt vraagt naar onderstaande gegevens:

  • uw BSN-nummer, geboortedatum, naam en adres
  • het telefoonnummer van waar u belt
  • de klacht waarvoor u belt
  • de naam van uw huisarts
  • eventueel de datum van uw laatste contact met uw huisarts
  • uw medische voorgeschiedenis
  • uw medicijngebruik
  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw verzekeringsgegevens (zorgverzekeraar en polisnummer)

De eerste keer neemt het gesprek enige tijd in beslag. Indien u erg lang moet wachten, belt u dan op een later tijdstip terug. Is er sprake van een bijzonder ernstige situatie, volg dan de aanwijzingen op de telefoonbeantwoorder. In noodgevallen krijgt uw zorgvraag altijd voorrang op alle andere vragen.