Huisartsenpost West-Friesland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Klacht?

Indien er sprake is van onvrede, maar u niet direct een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de teamcoach van de HAP om tot een informele oplossing te komen. Dit kunt u doen middels onderstaand formulier.

Klachten via SKGE

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en de zorgverlener. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vult u dan onderstaand formulier in op de website van de SKGE.

Geschilleninstantie

Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

Klachtenregelement Huisartsenpost West-Friesland