Huisartsenpost West-Friesland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Zorgkoepel West-Friesland en haar gelieerde stichtingen Huisartsenpost West-Friesland, Ketenzorg West-Friesland en Diagnostisch Centrum West-Friesland verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming. Wij verwerken uw gegevens strikt vertrouwelijk en op verantwoordelijke wijze, geheel overeenkomstig de richtlijnen in de AVG en WGBO. Voor het verwerken van uw gegevens hanteren wij een gezamenlijk privacy beleid. Klik hier voor het gezamenlijke privacybeleid.

De gegevens die u bij een telefoontje naar of bezoek aan de Huisartsenpost meldt, worden in een dossier opgeslagen. Uiteraard geldt hierbij dat alle medische gegevens onder het medisch beroepsgeheim vallen en alleen toegankelijk zijn voor diegenen, die betrokken zijn bij uw behandeling.

Wanneer u al eens eerder bij de Huisartsenpost geholpen bent, worden de bestaande gegevens waar nodig ingezien en gebruikt. Daar de arts op de Huisartsenpost op dat moment uw eigen huisarts vervangt gebruikt deze indien u hier toestemming voor heeft gegeven ook de gegevens die uw eigen huisarts in zijn dossier heeft. Ook de administratieve gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld. Deze worden alleen gebruikt voor correspondentie met uw eigen huisarts en de zorgverzekeraar.