Huisartsenpost West-Friesland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wat gebeurt er met de gegevens van een telefoongesprek?

Alle binnenkomende telefoongesprekken bij de Huisartsenpost  worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsdoeleinden en conform wettelijke bezwaartermijn. De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. Mocht u een klacht hebben over de afhandeling van uw verzoek om huisartsenzorg, dan bestaat de mogelijkheid het gesprek terug te luisteren. Hiervoor dient een aanvraag te worden ingediend en een procedure te worden doorlopen. De opgenomen gesprekken worden gebruikt voor deskundigheidsbevordering van de Triage assistenten. Hierbij wordt alleen gelet op de medische inhoud en afhandeling en niet op de identiteit van de patiënt. De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.