Huisartsenpost West-Friesland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Kan ik zonder afspraak naar de huisartsenspoedpost?

Nee, u moet altijd eerst de huisartsenspoedpost bellen.

De huisartsenspoedpost verleent spoedeisende hulp. Om de mate van spoed te beoordelen, stelt de triage-assistent een aantal vragen over uw medische klacht(en). Pas dan kan zij vaststellen hoe snel en welke hulp nodig is. Dit gebeurt telefonisch omdat de privacy dan beter is gewaarborgd. Aan de balie bij de Huisartsenspoedpost West-Friesland kunt u immers meeluisteren met de telefonische gesprekken met andere patiënten. Ook kunnen de wachtende mensen horen waarvoor u zelf een dokter nodig heeft.

Bovendien kan de triagist zo de afhandeling van de hulpvragen beter plannen. Een patiënt met een acute vraag kan zo sneller op het spreekuur komen en hij/zij hoeft niet onnodig te wachten