Huisartsenpost West-Friesland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wij werken mee aan een strategische werkagenda voor een toekomstbestendige acute zorg

De druk op de acute zorg neemt toe. Het kunnen aanbieden van toegankelijke, betaalbare en goede zorg vraagt om actie. Om deze uitdaging aan te gaan hebben partners in de acute zorg een strategische werkagenda voor de komende jaren ontwikkeld: het ROAZ-plan*. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen zorgbaanbieders in de regio. De gemeenschappelijke opgave is het inspelen op het toenemende personeelstekort in de komende jaren, om zo een betaalbare en toegankelijke acute zorg te waarborgen. Het plan is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zoals vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

*ROAZ staat voor Regionaal Overleg Acute Zorgketen

In het artikel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord lees je meer over de samenwerking en het ROAZ-plan. Deze samenwerking, waar HWF medisch directeur, Marjolein Zwaan deel aan uitmaakt, vormt een goede basis voor een succesvol vervolg.

De Huisartsenpost West-Friesland & Wieringermeer valt onder HWF, Huisartsenorganisatie West-Friesland.

Terug naar overzicht