Huisartsenpost West-Friesland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Voortgangsbericht pilot ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ in West Friesland

De pilot “Meer Tijd Voor De Patiënt” is inmiddels goed uit de startblokken. Vanuit de West friese huisartsenorganisatie nemen vier huisartsenpraktijken (Spierdijk, Grote Waal, De Goorn en Wognum) en gezondheidscentrum De Kersenboogerd (met 4 praktijken) deel.

Met de pilot krijgen de praktijken capaciteitsuitbreiding om langere consulten en verbeterinitiatieven te kunnen doen wat zou moeten leiden tot een betere kwaliteit van zorg, verbetering van de werkbeleving van de professionals werkend in de huisartsenpraktijk, een hogere tevredenheid van de patiënt en lagere zorgkosten.

Alle praktijken maken gebruik van deze capaciteitsruimte door extra waarneming in te zetten en hierdoor consulten van 15 minuten te bieden. Sommige praktijken hebben in hun indeling ook gekozen voor een zogenaamde fast-track waar patiënten terecht kunnen met klachten die minder tijd vragen zoals het laten bekijken van een vlekje of keelklachten. Dit vraagt een goede triage en afstemming tussen huisarts en doktersassistent. Er zijn ook verschillen tussen de praktijken: zo gebruiken sommige praktijken de extra capaciteit voor inzet van praktijkondersteuners GGZ of somatiek, uitbreiding van de taken en formatie van doktersassistenten of inzet van spreekuurondersteuners. Ook is er een praktijk die nadruk legt op het in groepsverband benaderen van patiënten vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.

De deelnemende praktijken en huisartsen zijn erg benieuwd naar de effecten van de interventies en willen graag van elkaar leren. Binnen de praktijken wordt de triage en bijvoorbeeld het verwijsgedrag van de artsen regelmatig met elkaar besproken. Naast de eigen ervaring wordt op het gebied van verwijzingen en inzet van diagnostiek ook data verzameld om zo vergelijkingen en analyses te kunnen doen. Vanuit de Zorgkoepel zijn we met het Dijklander ziekenhuis in gesprek over deze gegevens, Zinnige Zorg en het verbeteren van de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist.

De huisartsen die deelnemen aan de pilot zijn enthousiast en merken al verschil. Zij ervaren meer rust in het verloop van hun dag en zien de positieve werking van meer tijd in het goed kunnen voeren van gesprekken met patiënten. “Ik sta versteld van wat die extra minuten opleveren: ruimte om een consult goed af te ronden, meer rust en meer tijd om door te vragen en bij eventueel uitlopen ook de mogelijkheid om weer in te lopen” aldus een deelnemend huisarts. Ook het elkaar scherp houden op verwijsgedrag, werkt goed. Een aantal huisartsen ziet al een verschil in verwijsgedrag als ze deze vergelijken met dezelfde periode een jaar geleden.

We houden contact met de regio Gorinchem waar deze pilot al langer loopt. Projectleider van de pilot, Lizzy van der Kooij: “we zijn erg benieuwd naar de effecten. In West-Friesland zijn we al kritisch op verwijzingen en aanvragen diagnostiek en doen we het al heel goed. We zien toch nog mogelijkheden voor verbetering. Je moet het echter wel in samenhang bekijken. Soms is iets beter voor de patiënt, maar zijn de kosten daarmee hoger. Of voorkom je met een aanvraag diagnostiek een verwijzing naar het ziekenhuis, naar de specialist. Het zijn communicerende vaten en het perspectief van waaruit je de meerwaarde beoordeelt, is relevant”.

De pilot loopt van november 2018 tot en met december 2019. Er is een stuurgroep opgericht bestaande uit een vertegenwoordiging van het bestuur van de WFHO, de commissie contractering, de deelnemende huisartsen en VGZ en onder voorzitterschap van programmamanager Zorgprogramma’s binnen de Zorgkoepel, Wendy van den Berg.

Voor meer informatie over de pilot, kunt u contact opnemen met:
West friese Huisartsenorganisatie en Zorgkoepel West-Friesland, manager zorgprogramma’s ZWF Wendy van den Berg (telefoon 06-22493695 of e-mail: w.vandenberg@zorgkoepelwf.nl) en projectleider pilot Lizzy van der Kooij (telefoon 06 49 63 62 49 of e-mail l.vanderkooij@zorgkoepelwf.nl)

Terug naar overzicht