Huisartsenpost West-Friesland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Kwaliteit

Huisartsenspoedpost West-Friesland is gecertificeerd volgens de normen van het ISO 9001 – 2015 door Lloyd’s Register Nederland B.V. 

Met deze certificering bent u er van verzekerd dat wij als zorginstelling de zaken goed op orde hebben, systematisch werken aan verbetering van het aanbod en kwalitatief hoogstaande zorg bieden. Daarbij staat u als patiënt altijd centraal.

Ketenzorg en samenwerkingspartners

Het is belangrijk om patiënten met een spoedeisende zorgvraag zo snel mogelijk bij de juiste zorgverlener te hebben. “Wat heeft de patiënt nodig en door wie kan die zorg het beste verleend worden?”, zijn de vragen die beantwoord moeten worden.

Huisartsenspoedpost West-Friesland werkt nauw samen met andere zorgverleners in de spoedeisende zorg: ook wel ketenpartners genoemd. Hierbij moet u denken aan:

  • Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis
  • Eerste Harthulp van het ziekenhuis
  • Meldkamer: 112
  • Ambulancedienst
  • Geestelijke Gezondheidsheidszorg Noord-Holland (GGZ)
  • Omring en Wilgaerden
  • Maelsonapotheek

Cliëntenraad

De belangrijkste taken van de Cliëntenraad (CR), geformuleerd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen zijn:

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie van HWF (Huisartsenorganisatie West-Friesland) ten aanzien van beleidsaangelegenheden die direct de zorg van de cliënten aangaan;
  • Signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid van HWF (Huisartsenorganisatie West-Friesland) en het signaleren van behoeften van cliënten;
  • Contact houden met de doelgroep van HWF (Huisartsenorganisatie West-Friesland).

Klik hier voor verdere informatie over de cliëntenraad.

Contact Cliëntenraad

Klik hier voor een mailbericht naar de Cliëntenraad. Graag uw bericht het onderwerp “Cliëntenraad” meegeven.

Jaarverslagen

Huisartsenspoedpost West-Friesland is verbonden aan HWF (Huisartsenorganisatie West-Friesland).

Per 2017 is een gezamenlijk jaarverslag opgesteld: Jaarverslag 2017